Privacybeleid

Laatst gewijzigd 09-04-2021

Disclaimer

Toegang tot en gebruik van deze site en de producten en diensten die via deze site beschikbaar zijn, wordt beheerst door deze Disclaimer en de Privacy Statement. Alle gegevens die u stuurt naar Speelpark Klein Zwitserland dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden. Gebruik van deze internetsite dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van deze internetsite in gevaar kan brengen en/of dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.

Voor wat betreft persoonsgegevens welke u aan Speelpark Klein Zwitserland ter beschikking stelt, geldt dat Speelpark Klein Zwitserland handelt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijst Speelpark Klein Zwitserland naar haar Privacy Policy, die hieronder is geplaatst.

Aansprakelijkheid
Speelpark Klein Zwitserland zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft terzake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Speelpark Klein Zwitserland kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Speelpark Klein Zwitserland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot de site.

Verantwoordelijkheid
Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van de diensten op deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze diensten.

Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer Speelpark Klein Zwitserland hyperlinks naar websites van derden weergeeft, is het gebruik van dergelijke hyperlinks volledig voor eigen risico. Speelpark Klein Zwitserland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Speelpark Klein Zwitserland worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de websites van Speelpark Klein Zwitserland.

Intellectuele eigendomsrechten
Speelpark Klein Zwitserland, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Speelpark Klein Zwitserland.

Deze Disclaimer en de site worden beheerst door het Nederlandse recht.

Privacy policy

Bescherming persoonsgegevens
Bij het gebruik van de website https://skz.nl wordt soms gevraagd om persoonsgegevens in te vullen. Zoals bij het invullen van het formulier voor de familiepas, als je (entree-)tickets besteld, een groep wilt reserveren of het contactformulier invult. Wij begrijpen dat je daar als bezoeker moeite mee hebt en leggen daarom graag uit welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee de gebruikservaring proberen te verbeteren. Deze privacy policy is van toepassing op alle diensten van Speelpark Klein Zwitserland. Je dient je ervan bewust te zijn dat Speelpark Klein Zwitserland niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geef je aan deze privacy policy te accepteren. Speelpark Klein Zwitserland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gaan zorgvuldig om met jouw gegevens. Zo zullen we nooit gegevens verkopen en we geven ze ook niet aan anderen.

Welke gegevens verzamelen we

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adres, postcode, woonplaats, land
– Geboortedatum
– Pasfoto wanneer nodig
– Telefoonnummer en /of Mobiele nummers
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag
– IP-adres wanneer nodig
– Internetbrowser en apparaat type

Gebruik van onze diensten
Als je onze website www.skz.nl gebruikt, worden cookies op je computer gezet. We vinden het belangrijk dat je weet hoe we hier mee omgaan. Heel veel websites maken gebruik van cookies. Cookies maken het gebruik van een website gemakkelijker. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Het bevat gegevens die je op de website invoert. Een cookie kan geen virussen bevatten. Wij proberen de gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Wanneer je je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelpark Klein Zwitserland of die van een derde partij. Voor het aanvragen van online tickets of het reserveren van groepen worden persoonsgegevens gevraagd om de tickets te kunnen versturen of informatie te kunnen verstrekken die betrekking hebben op die dienst. Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk je vragen te verwerken en de verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Speelpark Klein Zwitserland of die van een derde partij. Voor veiligheid en beveiliging hangen er camera’s op het park. De beelden worden voor bepaalde duur bewaard. In specifieke situaties kunnen de beelden langer bewaard worden.

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze informatie wordt, met inbegrip van het adres van jouw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Social media
Op de website zijn mogelijk knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken zoals Facebook en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de social media partij. Deze code plaatst ook een cookie. In de privacyverklaring van de social media partijen kun je lezen wat zij met jouw persoonsgegevens doen en hoe zij met de code werken.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. www.skz.nl behoudt zich het recht voor om aanpassingen en/of veranderingen aan te brengen die kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy policy. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy policy te raadplegen. Wijzigingen worden op deze website gepubliceerd.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Speelpark Klein Zwitserland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@skz.nl

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Als je de gegevens aan wilt laten passen of jezelf uit onze bestanden wilt laten halen, kun je contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan deze privacyverklaring voldoen. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy beleid, kun je contact met ons opnemen. Heb je een klacht over hoe wij met jouw gegevens omgaan, dan kun je dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

* Speelpark Klein Zwitserland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12033033 en is gevestigd aan de Verlengde Trappistenweg 35, 5932 ND Tegelen.
Wij zijn telefonisch te bereiken via 077-3731565 of per mail via info@skz.nl