Avonturenuurtjes

Klik hier voor info over de spannende avonturen-uurtjes in het avonturenbos van Speelpark Klein Zwitserland.

Voorwaarden

Familiepas
U kunt een Familiepas per persoon aanvragen, afhankelijk van uw gezinssituatie. De prijs van de Familiepas is zo bepaald dat bij een derde bezoek het al voordeel oplevert. Kinderen tot 2 jaar mogen het park gratis bezoeken. Het is mogelijk om - in combinatie met een familiepas - een pas aan te vragen voor opa en oma. U betaald dan een eenmalig bedrag van € 25,00 dit geldt voor alle opa’s en oma’s (max. 4).

Geldigheid
Een Familiepas is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij fraude wordt de pas ingenomen en vervalt het recht op koop van een Familiepas in de toekomst. De pas is 1 jaar geldig. De pas blijft in uw bezit tot wederopzegging. U ontvangt ieder jaar tijdig van ons een schrijven waarin wij het nieuwe abonnementsjaar aankondigen. U heeft dan nog ruimschoots de tijd om wijzigingen in de Familipas aan te brengen of indien gewenst te beëindigen.

Invullen
Per aanvraagformulier dienen alle pashouders op hetzelfde adres te wonen m.u.v. de opa’s & oma’s. 

Aanvragen
Controleer voor versturen van het aanvraagformulier of alle gegevens volledig en juist zijn ingevuld. Niet volledig of onjuist ingevulde aanvraagformulieren kunnen niet in behandeling worden genomen. Let op: wanneer uw bank- of gironummer geblokkeerd is voor automatische incasso, kan Speelpark Klein Zwitserland het bedrag niet afschrijven. U kunt dan alleen contant aan de kassa van Speelpark Klein Zwitserland afrekenen. Indien wij niet kunnen incasseren van uw rekening, ontvangt u bericht van ons. U krijgt tussentijds geen ontvangstbevestiging van uw aanvraagformulier. Na afschrijving van het volledige bedrag wordt de aanvraag verwerkt en ligt de Familiepas klaar bij de kassa van Speelpark Klein Zwitserland.
 
Meer weten?
Voor meer informatie over de Familiepas van Speelpark Klein Zwitserland kun u bellen naar 077-3731565 of e-mailen naar post@skz.nlPasen in Klein Zwitserland

Pasen in Speelpark Klein Zwitserland